Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Plynový chromatograf Varian CP-3800

Plynový chromatograf Varian CP-3800 s autosamplerem (hmotnostní a FID detektor)