Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Úvod

Bioinženýrství je dynamicky se rozvíjející inženýrskou disciplínou, která je založena na mezioborové spolupráci. Úkolem oddělení inženýrství je vzdělávat studenty ve studijních oborech Bioinženýrství a klást důraz na souvislosti inženýrských disciplín s fyzikálními a biologickými vědami se zaměřením na buněčné a tkáňové inženýrství a především na vývoj biomateriálů. S tou oblastí vzdělávání samozřejmě souvisí i výzkum prováděný v tomto oddělení.

Osobnost týmu

Přístroje, s kterými můžete u nás pracovat

Instituce, s kterými spolupracujeme

Oddělení BIOINŽENÝRSTVÍ bylo zřízeno děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické  Technické univerzity v Liberci  jako oddělení Katedry chemie 1.2.2019. Vedením oddělení byl pověřen prof. David Lukáš.

Máte zájem o další informace? Použijte prosím formulář nebo přímé kontakty.

Informace o oboru Bioinženýrství na TUL

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

+420-48-535-4001

Třebízského 1244, 46001 Liberec
(Budova T, TUL)

-