Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Kapalinový chromatograf Dionex UltiMate 3000

LC | UV | VIS
Kapalinový chromatograf Dionex UltiMate 3000 s UV/Vis detektorem