Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Vysvětlivky

Vysvětlivky pojmů na webu

Explanation to terms used in this site

AV ČR search for term

Akademie věd České republiky

Bc. search for term

bakalář je akademický titul, zkracovaný Bc.

ESF search for term

Evropský sociální fond

klz search for term

klz = klasifikovaný zápočet

kr search for term
kr = počet kreditů
LS search for term

LS = letní semestr

LS search for term

letní semestr

Mechatronics search for term

Mechatronics is the combination of Mechanical engineering, Electronic engineering, Computer engineering, Control engineering, and Systems Design engineering in order to design, and manufacture useful products.

MSc. search for term

MSc. A master's degree is an academic degree granted to individuals who have undergone study demonstrating a mastery or high-order overview of a specific field of study or area of professional practice.

OP search for term

Operační program

Ph.D. search for term

zkratka nejvyššího vysokoškolského titulu doktor

PhD. search for term

Doctor of Philosophy (for the Latin philosophiae doctor), is a postgraduate academic degree awarded by universities

PV search for term

PV = povinně volitelný předmět

PZ search for term

předmět povinného základu

roč. search for term

ročník studia

sem. search for term

semestr, označení pro pololetí na vysoké škole

STAG search for term

STAG je informační systém studia na TUL, https://stag.tul.cz

VaVpI search for term

Věda a výzkum pro inovace

VK search for term

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

zk search for term

zk = zkouška

zp search for term

zápočet

ZS search for term

ZS = zimní semestr