Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Bioinženýrství

Bioinženýrství je dynamicky se rozvíjející inženýrskou disciplína, která je založena na mezioborové spolupráci. Úkolem oddělení inženýrství je vzdělávat studenty ve studijních oborech Bioinženýrství a klást důraz na souvislosti inženýrských disciplín s fyzikálními a biologickými vědami se zaměřením na buněčné a tkáňové inženýrství a především na vývoj biomateriálů.

Kategorie: Týmy

Naše výzkumné skupiny

Všechny články k termínu

Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmyslové aplikace. Modelujme proces elektrospiningu. Pomocí celulárních automatů a metody Monte Carlo  simulujeme kapilární jevy.

Facebook týmu

 

Výzkumná témata

  • zvlákňování nejrůznějších polymerů a tavenin. Příprava receptur zvláknovacích polymerních roztoků,
  • simulace pomocí celulárních automatů a Monte Carlo simulace kapilárních jevů pomocí modifikovaného Isingova modelu,
  • základní fyzikální popis a simulace elektrospiningu,
  • výroba uhlíkových nanovláken,
  • vývoj scafoldů pro tkáňové inženýrství,
  • inkorporace fulerenů a jiných nanočástic do nanovlákenných materiálů.

Medaile z Brněnského veletrhu

 

Vyplujte s námi

Vyplujte s námi

Těší se na vás: Bára, David, Eva, Kristýna, Nikifor, Šárka a Věra.

Řešené granty

Many vascular surgery procedures such as the palliative treatment of congenital heart diseases, the wrapping of aneurysms and arterialized vein grafts or endoleak prevention are based on the mechanical interaction of the arterial wall and an external reinforcement. This project concerns the development of a composite consisting of a copolymer of poly(Llactide)(PLA)/polycaprolactone(PCL) nanofibers combined with a collagen matrix for use in resorbable arterial bands which will enable a reduction in arterial blood flow and arterial wall protection against pathological changes and rupture. The structural, degradation and mechanical characteristics of the PCL/PLA/collagen composite will be determined in a simulated body environment and after sterilization. The biocompatibility will be verified on cell cultures and in rat peritoneum. Biomechanical and degradation properties and material-artery biological interactions will be analyzed in rabbit model. Proof of the arterial bands function will be provided via pulmonary artery and abdominal aorta banding using a piglet model.

Období: 2020 až 2023 | Rozpočet: 15 900 000 Kč | Odkaz

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit: (1) Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích. (2) Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování. (3) Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu. Výstupy bude možné využít v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, výuky, nebo fungování etických komisí.

Období: 2020 až 2022 | Rozpočet: 3 680 000 Kč | Odkaz

Treatment of diabetic wounds is problematic, long-lasting, expensive and restrictive for patients. Platelets are physiologically present in the process of healing of acute wounds, where they secret growth and angiogenic factors, cytokines, chemokines, cell adhesion-mediating molecules and other bioactive substances that support healing. Lysate prepared from platelet-rich plasma will be incorporated into degradable and non-degradable nanofibrous dressings, prepared from synthetic and natural polymers further modified with fibrin, in order to assure controlled release of growth factors and other bioactive substances. Bioactivity of these dressings will be evaluated in vitro in cultures of human keratinocytes, dermal fibroblasts, vascular endothelial cells and adipose tissue-derived stem cells. Nanofibrous dressings with the best properties will be applied in vivo on wounds of diabetic rats, and their ability to stimulate wound healing will be evaluated.

Období: 2018 až 2021 | Rozpočet: 12 800 000 Kč | Odkaz

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě, hlavní příjemce: Wikinomist s.r.o., další spoluřešitelé: Masarykova univerzita; Ministerstvo obrany; Technická univerzita v Liberci

Období: 2020 až 2023 | Rozpočet: | Odkaz

Stránky

všechny články k termínu

Přihlásit se k odběru Bioinženýrství