Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Poskytovatel: 
Rozpočet: 
3 680 000 Kč
Rok zahájení: 
2 020
Rok ukončení: 
2 022

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit: (1) Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích. (2) Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování. (3) Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu. Výstupy bude možné využít v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, výuky, nebo fungování etických komisí.