Přijďte k nám studovat obor budoucnosti

Výzkum

Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmyslové aplikace. Modelujeme proces elektrospiningu. Pomocí celulárních automatů a metody Monte Carlo  simulujeme kapilární jevy.

Vybrané články se spoluautory z BioIng-KCH, FP, TUL

2021

DOI: 10.5772/intechopen.88602

DOI: 10.1007/s10924-020-02029-7

2020

DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.126203

DOI: 10.1016/j.polymer.2020.122234

DOI: 10.3144/expresspolymlett.2020.80

DOI: 10.1088/2057-1976/ab756f

DOI: 10.21203/rs.3.rs-112972/v1

DOI: 10.1038/s41598-020-58113-4

2019

DOI: 10.1038/s41598-019-38557-z

DOI: 10.2147/IJN.S228110

DOI: 10.5772/intechopen.88744

DOI: 10.1016/j.matlet.2019.127281

DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.06.092

 

Řešené projekty

Many vascular surgery procedures such as the palliative treatment of congenital heart diseases, the wrapping of aneurysms and arterialized vein grafts or endoleak prevention are based on the mechanical interaction of the arterial wall and an external reinforcement. This project concerns the development of a composite consisting of a copolymer of poly(Llactide)(PLA)/polycaprolactone(PCL) nanofibers combined with a collagen matrix for use in resorbable arterial bands which will enable a reduction in arterial blood flow and arterial wall protection against pathological changes and rupture. The structural, degradation and mechanical characteristics of the PCL/PLA/collagen composite will be determined in a simulated body environment and after sterilization. The biocompatibility will be verified on cell cultures and in rat peritoneum. Biomechanical and degradation properties and material-artery biological interactions will be analyzed in rabbit model. Proof of the arterial bands function will be provided via pulmonary artery and abdominal aorta banding using a piglet model.

Období: 2020 až 2023 | Rozpočet: 15 900 000 Kč | Link

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit: (1) Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích. (2) Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování. (3) Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu. Výstupy bude možné využít v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, výuky, nebo fungování etických komisí.

Období: 2020 až 2022 | Rozpočet: 3 680 000 Kč | Link

Treatment of diabetic wounds is problematic, long-lasting, expensive and restrictive for patients. Platelets are physiologically present in the process of healing of acute wounds, where they secret growth and angiogenic factors, cytokines, chemokines, cell adhesion-mediating molecules and other bioactive substances that support healing. Lysate prepared from platelet-rich plasma will be incorporated into degradable and non-degradable nanofibrous dressings, prepared from synthetic and natural polymers further modified with fibrin, in order to assure controlled release of growth factors and other bioactive substances. Bioactivity of these dressings will be evaluated in vitro in cultures of human keratinocytes, dermal fibroblasts, vascular endothelial cells and adipose tissue-derived stem cells. Nanofibrous dressings with the best properties will be applied in vivo on wounds of diabetic rats, and their ability to stimulate wound healing will be evaluated.

Období: 2018 až 2021 | Rozpočet: 12 800 000 Kč | Link

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě, hlavní příjemce: Wikinomist s.r.o., další spoluřešitelé: Masarykova univerzita; Ministerstvo obrany; Technická univerzita v Liberci

Období: 2020 až 2023 | Rozpočet: | Link

 

 

Informace pro: