o nás

bioing.tul.cz o nás

Oddělení BIOINŽENÝRSTVÍ bylo zřízeno děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické  Technické univerzity v Liberci  jako oddělení Katedry chemie 1.2.2019. Vedením oddělení byl pověřen vedoucím Katedry chemie prof. David Lukáš.

Bioinženýrství je dynamicky se rozvíjející inženýrskou disciplínou, která je založena na mezioborové spolupráci. Úkolem oddělení inženýrství je vzdělávat studenty ve studijních oborech Bioinženýrství a klást důraz na souvislosti inženýrských disciplín s fyzikálními a biologickými vědami se zaměřením na buněčné a tkáňové inženýrství a především na vývoj biomateriálů. S tou oblastí vzdělávání samozřejmě souvisí i výzkum prováděný v tomto oddělení.

Oddělení Bioinženýrství KCH FP TUL se už těší do nových laboratoří a kanceláří v budově T 😊

Zveřejnil(a) BioIng TUL dne Čtvrtek 9. ledna 2020

kontakty

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická

Katedra chemie – Oddělení bioinženýrství

Korespondenční adresa:

Studentská 2, 46117 Liberec

Místo kanceláří a laboratoří oddělení:

Třebízského 1244, 46001 Liberec (Budova T, TUL)

vztahy a spolupráce

Aston University (Birmingham, UK)

University of Alabama at Birmingham (Birmingham, USA)

Budapest University of Technology and Economics (Budapest, Hungary)

….